Dansk biskop besøger Danmissions arbejde i Tanzania

Dansk biskop besøger Danmissions arbejde i Tanzania

Marianne Christiansen, der er biskop i Haderslev Stift, rejser lige nu rundt i den nordlige del af Tanzania for at se Danmissions arbejde og deltage i tanzaniansk bispevielse.

Biskop Marianna Christiansen er draget til Tanzania nærmere betegnet til Bukoba, der ligger ved Victoriasøen, og er stiftsby for Nordvest-stiftet i Tanzania. Stiftets nye biskop, Dr. Abednego Kesumshahara, er netop blevet indsat som stiftets femte biskop i rækken. Marianne Christiansen tog sammen med Danmissions udsendte i landet, Else Højvang, del i festlighederne.

Den evangelisk-lutherske kirke i Tanzania har stærke venskabsbånd til Tyskland, Sverige og Danmark, hvorfra der var repræsentanter til bispevielsen.
Bispevielsen begyndte kl. 9.00 søndag morgen med en lang procession med musik gennem hovedgaden af 5-6 kor, stiftets præster og ansatte, biskopper fra hele landet samt repræsentanter for venskabsmenigheder.

procession1procession af præstermarianne

Liturgien var naturligvis på swahili, men genkendelig fra den hjemlige danske og tyske liturgi, og mange af salmerne synges på de samme melodier som vores. Fantastisk sang fra både de mange kor og menigheden. Tanzanianerne har ikke travlt med at komme hjem, når først de er kommet sammen, så gudstjenesten rummede meget musik og mange hilsner og både den afgående biskops overdragelse af embedet, selve bispevielsen, bispeindsættelse i stiftet samt velsignelse af biskoppens kone,” fortæller Marianne Christiansen fra Tanzania.

Efter bispevielsen drog den danske biskop videre til Karagwe Stift, som ligger oppe i højlandet ind til Rwanda og er et fattigt landbrugsområde, hvor Danmission arbejder for at skabe bedre leveforhold for de lokale.

Læs mere om Danmissions arbejde i Tanzania

I samarbejde med Danmissions partner, Den Evangelisk Lutherske Kirke (ELCT), gøres der en stor indsats for med oplysning, socialt arbejde, undervisning, drift af hospitaler, skoler og forskellige udviklingsprojekter at styrke folk i at kende loven, deres rettigheder og demokratiets spilleregler.

“Danmission har en god og anderkendt andel i at støtte arbejdet. Set her fra Tanzania og fra den virkelighed, hvor mennesker lever fra hånden i munden, og hvor kirken er en drivkraft for opbyggelse af menneskelig værdighed, ordentlige levevilkår og myndiggørelse, og hvor der ikke er skel imellem forkyndelse og handling, mellem befrielse af sindet og kroppen, forekommer den danske diskussion om, hvad kirken må og ikke må blande sig i af politik og om rækkevidden af næstekærlighed, fuldstændig absurd,”fortæller biskoppen fra Tanzania og forsætter:

“Velkomsten og hjerteligheden er umådelig stor her i Tanzania. Jeg er taknemmelig for at være her og lærer meget. Jeg er samtidig ked af at se, hvor mange projekter, der vil blive ramt af den planlagte nedskæring af Danmarks tilskud til Danmissions arbejde”.

 

[onlinedonation id = “95”]