To nye spændende arrangementer om tro og dialog er på programmet

To nye spændende arrangementer om tro og dialog er på programmet

Danmission Unge og Danmission IKON inviterer til to aftenener med tro, forkyndelse og dialog i både Århus og København.

I slutningen af oktober og i starten af november er der lagt op til to interessante aftenener, hvor tro og dialog er omdrejningspunktet.

Inspirationsaften Dialog i Praksis

Torsdag den 29 oktober bliver der afholdt inspirationsaften i Danmission i Hellerup, hvor unge inspirerer unge med glimt fra årets dialoglejr i Libanon.

Danmission Unge og Danmission Ikon står bag den spændende inspirationsaften om dialog i praksis. Deltagere fra Danmissions årlige dialoglejr, International Work and Study Camp, vil dele deres oplevelser i Libanon og trække tråde til Danmark.

En række af de spørgsmål som vil blive vendt på mødet er: Hvad er egentlig dialog i praksis, og hvem kan man gå i dialog med? Hvordan kan man tro på dialog midt i vold, håb- og modløshed?

På årets lejr deltog unge fra Irak, Syrien, Libanon, Ægypten, Palæstina, Jordan, Saudi Arabien, Østrig, Indien og Danmark.

Og perspektiverne på dialoglejren i Libanon var mange og forskelligartede. Med fokus på ”Ekstremisme og religiøs diversitet” spændte debatten om dialogens rolle fra den danske flygtningepolitik til ISIS’ rekruttering af unge i blandt andet Syrien og Irak. Gennem beretninger fra den afholdte lejr vil de danske deltagere kaste lys på emnet, og med afsæt i et par simple dialogøvelser trække tråde til den danske kontekst og en diskussion af, hvordan dialog kan bruges i hverdagen her.

At dele sin tro – er det mission, forkyndelse eller dialog?

Tirsdage den 3. november er der et arrangement i Helligåndskirken i Aarhus, hvor det at dele sin tro er i fokus.

Når vi deler det, som betyder mest for os i troen, er det så mission, forkyndelse eller dialog? Er dialog og mission det samme? Eller er det modsætninger, som ikke kan eller skal forbindes med hinanden?

Til det spændende arrangement vil deltagerne sammen undersøge begreberne dialog og mission i teori og praksis. Der kommer også besøg af en muslimsk og en kristen underviser fra undervisningstilbuddet Din Tro-Min Tro, som vil dele tanker om deres trosliv samt reflektere over, hvor grænsen går mellem mission, forkyndelse og dialog. Arrangementet vil blive afrundet ved en fælles refleksion over aftenens indtryk.

Denne aften i Århus arrangeres af Danmission i Aarhus Stift, herunder Danmission Unge og Danmission Ikon.

IKON er en arbejdsgren i Danmission, der arbejder nysgerrigt, kritisk og engageret med religionsdialog. Danmission Unge er et fællesskab af unge, som ønsker at gøre en forskel for andre.

 

Find arrangementerne på Facebook eller i vores aktivitetskalender på https://danmission.dk/brug/kalender/

Inspirationsaften Dialog i Praksis

At dele sin tro – er det mission, forkyndelse eller dialog?