Religionsdialog mindsker konflikter

Religionsdialog mindsker konflikter

Danmission og det kristne universitet i Myanmar har skabt ny uddannelse i religionsdialog, der får stridende religiøse til at tale sammen. Målet er at mindske de voldelige konflikter i landet.

Selvom der er sket en positiv udvikling i Myanmar, siden Danmission for syv år siden begyndte at arbejde med religionsdialog i landet, så er der stadig et stort behov for, at der opfordres til fredelig dialog frem for voldelige konflikter. I Myanmar, der er styret af buddhister, og hvor religionsfriheden er under pres, er der brug for at både organisationer, institutioner, børn og voksne lærer, at religionsdialog er et alt afgørende redskab i forhold til at løse konflikter og indgå nye samarbejder for landets bedste.

Det er netop med den begrundelse, at Danmission og samarbejdspartneren Myanmar Institute of Theology (MIT), der er et kristent økumenisk universitet, har grundlagt en særlig uddannelse i religionsdialog.

De studerende, der typisk er medarbejdere fra organisationer, klostre og kirker og skoler, bliver eksempelvis undervist i de fire verdens religioner – det giver dem en god forståelse for andre religioner end deres egen. På uddannelsen lærer de også, hvordan de bedst møder folk med krigstraumer – som desværre er hverdag for mange af de mennesker, der bor i eksempelvis Kachin State, hvor der fortsat er borgerkrig. Derudover er Myanmar lige nu plaget af stigende spændinger og flere og flere religiøst motiveret voldelige episoder dokumenteres.

STØT DANMISSIONS ARBEJDE HER

“Den største spænding eksisterer mellem buddhister og muslimer, men desværre hører vi om stigende spændinger mellem buddhister og kristne. Der er stor grund til bekymringer,” siger Danmissions dialogkonsulent Agnete Holm, der har været med til at udvikle uddannelsen og lige nu er i Myanmar, hvor hun underviser de 18 studerende, der netop nu er i gang med masteruddannelsen.

Et afslappet forhold til tro

”Den her uddannelse er nødvendig i et land som Myanmar, hvor der er mange religiøse minoriteter, der har det svært og bliver ledet med hård hånd af det buddhistiske styre. Får vi flere uddannet i at bruge religionsdialog ude i de organisationer, der arbejder med at genopbygge i landet, på skolerne, i kirkerne, og i klostrene, så er vi med til at sikre, at burmeserne får et mere afslappet og åbent forhold til deres medmennesker og naboer – også selvom de måske ikke deler den samme tro. Og på den måde er vi med til at mindske de voldelige konflikter,” forklarer Agnete Holm.

Munken Medha, Præsten Myo Khaing og den buddhistiske aktivist Ogga

Agnete Holm sammen med munken Medha, præsten Myo Khaing og den unge buddhistiske aktivist, Ogga, som arbejder i en buddhistisk velgørenhedsorganisation i udkanten af Yangon

De studerende på uddannelsen er ind til videre primært kristne og buddhister, håbet er, at man i fremtiden også kan tiltrække muslimer. Får at blive optaget på uddannelsen skal man bestå en engelsk optagelsesprøve. Uddannelsens første og andet andet hold er slået sammen i dette semester for at begge hold kan få glæde af Agnete Holms undervisning. Det første hold på 11 studerende startede for et år siden og andet hold på 7 studerende undervises på deres første semester. Uddannelsen tager to år med to ugers intensiv undervisning i de tre første semestre. Det sidste semester bruges på at skrive speciale.

Fra uddannelse til praksis

Selvom Danmissions dialogkonsulent har arbejdet i Myanmar gennem de seneste otte år, så overrasker det hende stadig, hvor svært det er for burmeserne at turde sige deres mening, og dele deres tanker og følelser.

“De forsøger desperat at læse mit ansigt for at finde ud af, hvad det rigtige svar er, eller hurtigt kigge igennem det materiale, jeg har givet dem for at lede efter et svar, når jeg stiller dem et spørgsmål. Efterhånden har de dog vænnet sig til, at jeg er interesseret i deres egen holdning, men det er nyt og skræmmende for dem”, fortæller Agnete Holm fra Myanmar.

STØT DANMISSIONS ARBEJDE HER

Gennem de mange dialogøvelser, som hun leder de studerende igennem, begynder de langsomt at turde ytre sig, og dialogen kan for alvor begynde.

“En ung buddhist, Mo Phyo, fra Rakhine stat, hvor han arbejder for en buddhistisk velgørenhedsorganisation sagde forleden dag, at han synes kristne er mere høflige end muslimer. Men i dag sagde han, at det var gået op for ham, at han måske ikke havde lyttet ordentligt til muslimerne, og det ville han gøre, når han kom tilbage”, siger Agnete Holm.

På masteruddannelsen går der også flere præster – og de er vant til at tale til en forsamling og for dem kan det være en udfordring at lade andre få ordet.

“Som præsten Myo Khaing sagde i dag, så har han gerne villet i dialog, men har ikke haft redskaberne til det og ikke anet, hvordan han skulle gribe det an. Det ved han nu og glæder sig til at prøve sine nye kundskaber af hjemme i menigheden”, beretter Agnete Holm.

Ogga
”Udannelsen i religionsdialog giver mig redskaber til at være med til at skabe større forståelse mellem religionerne”.

Ogga, buddhist, 26 år og arbejder i buddhistisk velgørenhedsorganisation i Myanmar

Ki Ki
”Spirituel dialog, som Agnete fra Danmission underviser os i, er dybere, end hvad jeg har lært fra andre religiøse lærere. Vi prøver altid på at forstå andre religioner ud fra vores egen fortolkninger og viden, og det ender ikke altid godt. Men med spirituel dialog har jeg fundet en ny vej.”

Ki Ki, buddhist, 23 år og arbejder med dialog mellem unge i organisationen Shalom, der er Danmissions partner.

robert
”Jeg vil gerne være en fredsskaber og en god lytter. Jeg så tilbuddet om denne uddannelse i et kirkemagasin og tilmeldte mig straks. Indtil videre har jeg lært mere end jeg forventede!”.

Robert, kristen præst, 52 år, fra en menighed i Pathein.