Mogens Kjær til regeringen: Drop besparelserne

Mogens Kjær til regeringen: Drop besparelserne

I dagens Kristeligt Dagblad udtaler Danmissions generalsekretær sig, om hvordan regeringens store besparelser på udviklingsbistanden vil påvirke Danmissions arbejde.

Venstre-regeringen skærer drastisk i det offentlige tilskud de 17 organisationer, der har en såkaldt rammeaftale med Danida. I 2015 får Danmission et statstilskud på 14 millioner. Et tilskud som fra næste år vil blive barberet ned til 10,3 millioner kroner.

Samlet set bliver det offentlige tilskud til organisationerne skåret ned fra 808 millioner kroner om året til 595,6 millioner kroner.Det skriver Kristeligt Dagblad.

“Så voldsom en besparelse vil få store konsekvenser for vores arbejde. De træder jo i kraft allerede fra nytår, så der vil være projekter til gavn for mange mennesker, som vi ikke vil kunne fortsætte. Vi analyserer i disse dage på den nye situation for at finde ud af, hvad vi kan fortsætte med, og hvad vi er nødt til at lukke. I værste fald kommer vi til at lukke dele af vores arbejde helt, for det giver ikke megen mening at fortsætte med alt, bare beskåret med 26 procent”, udtaler generalsekretær Mogens Kjær.

Han pointerer, at det tager år at ændre på sædvaner, kæmpe for rettigheder og få nye metoder indøvet, så modtagerne oplever forbedringer i deres levevilkår i de udviklingslande i Asien, Afrika og Mellemøsten, som Danmission arbejder i.

“Vi bliver nødt til at stoppe flere projekter på grund af nedskæringerne, og dermed fjerner vi håbet fra en masse mennesker. Det har vi det meget dårligt med”, siger Mogens Kjær og understreger, at Danmission ikke ønsker at skære ned på for eksempel teologisk undervisning i kirkerne for at bruge de penge på at bekæmpe fattigdom. For mennesker lever ikke af brød alene.

Generalsekretæren påpeger desuden i interviewet med Kristeligt Dagblad, at det tilskud på 6,5 million kroner Danmission modtager under dialogprojektet Det Arabiske Initiativ, ikke bliver rørt i 2016.

“Det ville også være dybt mærkeligt, fordi disse projekter også er med til at sikre bedre forhold for kristne og give dem muligheder for fortsat at kunne leve i muslimske samfund. Regeringen har jo i sit grundlag et løfte om at afhjælpe situationen for forfulgte kristne og andre religiøse minoriteter”, siger Mogens Kjær.

Hvis afrikanerne skal holde for i udviklingsarbejdet, ville det så ikke være rimeligt at Danmission på hjemmefronten også selv påtog sig en del af besparelserne? Det, vi laver på hjemmefronten, er også topprioriteret arbejde. Og med et stærkt stigende antal flygtninge er der også i Danmark stærkt brug for øget arbejde med dialog.

Ville det være muligt at dække besparelserne eller en del af dem gennem forøgede gaveindtægter? Vi bestræber os hele tiden på at øge gaveindtægterne. Vi kan da håbe, at flere vil give mere, når det offentlige giver mindre. Men at hente 3,7 millioner kroner yderligere i form af stigende gaveindtægter er urealistisk.

Er det blevet sværere at være i dialog med udviklingslande og religioner under en blå regering end under en rød? Vi kan jo se sort på hvidt, at vi får mindre at gøre godt med under den blå regering, og det vil naturligvis kunne mærkes. Jeg vil derfor opfordre regeringen til at droppe finanslovens voldsomme besparelser på udviklingsbistanden.