Danmissions nye bestyrelsesmedlem vil sætte dialog på den politiske dagsorden

Danmissions nye bestyrelsesmedlem vil sætte dialog på den politiske dagsorden

Mette Møbjerg Madsen trækker på sin egen erfaring fra Danmissions dialogarbejde, når hun som nyt medlem af bestyrelsen vil være med til at sætte endnu mere fokus på arbejdet med religionsdialog.

39-årige Mette Møbjerg Madsen blev i weekenden valgt ind i Danmissions bestyrelse, da det årlige repræsentantskabsmøde løb af stablen.

Mette Møbjerg Madsen, der er uddannet teolog, er langt fra ukendt i Danmission. Hun var i en periode ansat som børne- og ungdomskonsulent i organisationen og har siden 2013 været formand for Helsingørs stiftsbestyrelse. Til daglig arbejder hun, som chefkonsulent i firmaet Etikos, der yder rådgivning i etik til firmaer og organisationer.

Mette Møbjerg Madsen har store ambitioner for det kommende bestyrelsesarbejde:

”Min vision er, at effekterne af det kirke- og dialogarbejde, som Danmission står bag, bliver italesat og målt så tydeligt, at det politiske Danmark i endnu højere grad gør brug af Danmissions ekspertise. Derudover er min vision, at mission bliver en del af sognearbejdet i mange flere af folkekirkens menigheder, og at der også bliver et større fokus på diakoni og flygtningearbejde. Jeg mener, at Danmission er en vigtig aktør i den sammenhæng”.

Mette Møbjerg Madsen har et særligt hjerte for Danmissions dialogarbejde. Hun er selv en del af Danmissions træningsprogram Leaders for Interreligious Understanding (LIU), der er finansieret af Udenrigsministeriets Det Arabiske Initiativ, og hvis målsætning det er at uddanne unge religiøse ledere og meningsdannere i trosdialog og konflikthåndtering. Som en del af træningsprogrammet har hun sammen med lokalpolitiker og muslim Fasael Rehman fx udviklet et brætspil kaldet ”Værdispillet”, der er målrettet unge mennesker på fx gymnasier.

Mette Møbjerg Madsen var som barn selv bosat i Syrien og Israel, da hendes far arbejdede som udsendt for FN.

”Mens vi boede i Mellemøsten, blev jeg opmærksom på, hvor meget religion påvirker det offentlige rum og den politiske dagsorden. Indtil da havde jeg opfattet religion, som en privat sag. Den opfattelse ændrede sig, og det var én af grundene til, at jeg valgte at læse teologi,” forklarer hun og uddyber:

”I bestyrelsesarbejdet vil jeg anvende min viden fra, da jeg var bosat i Mellemøsten, og det jeg har lært gennem dialogarbejdet i LIU til at skabe synergi mellem dialogarbejdet både ude og hjemme. Vi kan ikke nøjes med kun at skabe trosdialog i Mellemøsten – vi må også sørge for, at vi lærer at leve fredeligt side om side herhjemme og får skabt rum til, at religion spiller en rolle i nutidens samfund”.

Danmissions nye bestyrelsesmedlem, der bor i Lillerød i Nordsjælland sammen med sin mand og tre børn på 11, 13 og 14 år, glæder sig til at blive en endnu større del af Danmissions arbejde.

”Jeg vil gerne være med til at sikre, at Danmission forbliver en bevægelse med stor opbakning fra hele landet. Jeg nyder at være til det årlige repræsentantskabsmøde, hvor man møder så mange ildsjæle, der brænder for en større sag sammen”.