Tak for et godt repræsentantskabsmøde i Danmission

Tak for et godt repræsentantskabsmøde i Danmission

192 repræsentanter godkendte i weekenden beretning, regnskab, budget og handlingsplan på Danmission repræsentantskabsmøde.

Der blev diskuteret handlingsplan og medlemskab – pengesager og hjertesager – da i alt godt 300 mennesker var samlet til Danmissions repræsentantskabsmøde i weekenden. De 192 repræsentanter godkendte årsberetningen, formandens mundtlige beretning og regnskabet. Også handlingsplan og budget, som lægger linjer for det kommende arbejde, blev vedtaget.

Det økonomiske resultat for 2014 på 66 mio. kr. er tilfredsstillende – og lidt mere end budgettet havde turdet håbe på. Indtægterne var lidt mindre end året før, men det var forventet og skyldes bl.a., at vi i 2013 ekstraordinært fik 2 mio. kr. til ofrene i Syrien, som vi desværre ikke fik i 2014, færre arveindtægter samt at vi ikke længere har projekter administreret af Dansk Missionsråds Udvikllingsafdeling DMRU.

Valg til bestyrelsen blev: Ellen Skov Birk, som har siddet i Danmission bestyrelse siden 2010 og som til dagligt arbejder som fortæller og “eventmager”.

Flemming Christensen som har været en del af Danmissions bestyrelse de seneste tre år og er tidligere borgmester i Vejle.

Henrik Bundgaard Nielsen, der har siddet i bestyrelsen siden 2012 og er sognepræst i Abildgård Sogn.

Mette Møbjerg Madsen, som er ny i bestyrelsen er 39 år og chefkonsulent i konsulentfirmaet Etikos. Danmissions nye bestyrelsesmedlem er uddannet teolog og kender blandt andet Danmissions arbejde, fordi hun er en del af Leaders for Interreligious Understanding (LIU), der er et trænigsprogram, der gennem fire år samler cirka 100 unge ledere fra Egypten, Libanon, Syrien og Danmark, som bliver uddannet i interreligiøst dialogarbejde. Mette Møbjerg har desuden siden 2013 været aktiv i Danmissions repræsentantskab, som formand for Helsingør stiftsbestyrelse.

Som suppleant blev valgt Kurt Bierbum-Rasmussen, der er tidligere udviklingskonsulent i Danmission Genbrug.