Formandens mundtlige beretning

Formandens mundtlige beretning

Fra Gorm den Gamle til Guds ånd - formand biskop Peter Fischer-Møller var vidt omkring, men holdt alligevel fokus på det væsentlige for Danmissions virke, da han i dag fremlagde den mundtlige beretning på Danmissions repræsentantskabsmøde.

På Danmissions repræsentantskabsmøde, som netop nu er i fuld gang, aflagde Danmissions formand, biskop Peter Fischer-Møller, mundtlige beretning. Formanden talte med udgangspunkt i Johannesevangeliet om, hvordan Gud puster mod og ny inspiration i os – med en afstikker til sin egen første kemitime. Og så tog han fat på Danmissions økonomi, inden han gav en opsang til regeringens planer om at skære drastisk i u-landsbistanden. Derefter tog formanden fat på Danmissions konkrete arbejdsindsats i det forgangne år.

Læs hele formandens beretning her: Danmission – formandsberetning OK

Godt resultat og solid økonomi

”I vores nye missionsdokument står der: Egoisme, magtsyge og pengebegær ødelægger menneskers liv og den natur vort liv og alt levende afhænger af.

Vi skal passe på med pengebegæret, vi skal ikke lade os forblænde af økonomien. Alligevel vover jeg igen i år, at begynde med pengene, som har givet os gode rammebetingelser for årets arbejde.

Vi var i bestyrelsen klar over, at det kunne blive svært at leve op til sidste års økonomiske resultat med indtægter på 75 millioner og et pænt overskud. Men vi kan med glæde og taknemmelighed fremlægge et regnskab for år 2014, hvor vi med indtægter på 66 millioner og et overskud på 1½ million har kunnet fortsætte og udvikle vores arbejde både ude og hjemme. Eller som det udtrykkes i den skriftlige beretning: Konklusionen er, at Danmission har en god kapacitet, solid økonomi og gode udviklingsmuligheder for arbejdet.”

Tak til baglandet

”Det kan vi takke baglandet for. Jer, som lægger penge i kirkebøsserne, når der samles ind til Danmission. Jer, som sender girokort. Jer, som står for arrangementer, hvor overskuddet går til Danmission. Jer, som skriver Danmission ind i jeres testamenter, så vi ad åre får del i en arv. Og jer, som bruger jeres fritid på at arbejde i Danmissions genbrugsbutikker. Alt sammen støttet af en dygtig stab i Hellerup og energiske konsulenter. Og oven i det – og i respekt for den økonomiske soliditet og det professionelle arbejde Danmission står for – betror den danske stat gennem bevillinger via Danida og Det arabiske Initiativ betydelige midler, så vi i samarbejde med vores partnere kan nå endnu mere.”

Mørke skyer i den økonomiske horisont

”Vi har haft økonomisk medvind de sidste par år, men vinden kan hurtigt skifte. Vi ved ikke, om det er ved at ske. Vi håber ikke, at det sker, men vi bliver nødt til, at forholde os til, at regeringen ved sin tiltrædelse her i sommer har tilkendegivet, at man agter at beskære den danske udviklingsbistand med 2,6 milliarder – allerede fra i år!

Vi står i Europa midt i en flygtningekrise. Rigtig mange flygter fra den forfærdelige borgerkrig i Syrien. Endnu flere flygter fra håbløs fattigdom i dele af Afrika. Danske politikere siger, at det bedste er at hjælpe flygtningene i nærområderne. Her er det at kæden hopper af for mig. For er det ikke netop det, udviklingsbistanden sigter imod: at hjælpe mennesker i nærområderne, at støtte mennesker til bedre uddannelse, bedre sundhed, udvikling af landbrug og håndværk, så mennesker får mulighed for, at leve værdigt og give deres børn en fremtid, hvor de bor i nærområdet. Kort sagt: Udviklingsbistand forebygger, at mennesker ser det, at flygte til Europa som deres eneste fremtidsmulighed. Også derfor mener jeg at det er uklogt, at begrænse udviklingsbistanden.

Vi håber vinden vender. Vi beder jer i baglandet om, at fortælle folk i jeres lokalområder og jeres omgangskreds om Danmissions arbejde, så det bliver tydeligt, at vi forvalter de midler vi får betroet via Danida og Det arabiske Initiativ ansvarligt og fornuftigt.

Måske kan det få beslutningstagerne til at besinde sig.”

Sådan lød opsangen og opfordringen fra Danmissions formand, biskop Peter Fischer-Møller, inden han tog fat på arbejdet i det forløbne år – denne gang med særlig fokus på Mellemøsten,herunder de kristnes vilkår. Men også skovprojektet i Cambodja, striden med folk fra Arcotkirken i Indien og rod i regnskabet i hos SUPOTH i Bangladesh fik en grundig gennemgang, inden formanden tog en hurtig tur rundt i det danske bagland.

Og så rundede formanden af med ordene:

“Vinden blæser stadig, hvorhen den vil.

Vi lytter efter dens susen. Vi trækker vejret ind og puster det ud og mærker, at vi er i nærkontakt med Guds verden og med hinanden. Vi glæder os over livet og prøver at leve op til ansvaret, som der står først i det nye missionsdokument: Danmissions vision er en verden der overalt åbner sig for Guds livgivende, frelsende og opbyggende aktivitet, som vi møder den i Jesus Kristus.”

Læs hele formandens beretning her: Danmission – formandsberetning OK