Libanesisk sheikh med forkærlighed for Danmark og dialog

Line Strange Ramsdal

Libanesisk sheikh med forkærlighed for Danmark og dialog

Danmission havde i forbindelse med årets Folkemøde inviteret den libanesiske Sheikh Mohammad Abou Zeid med til Bornholm for at tale om dialog og antiradikalisering.

Det lange skæg og den karakteristiske sunni-muslimske hovedbeklædning skabte opsigt på havnen i Allinge på Bornholm, da Sheikh Mohammad Abou Zeid spadserede smilende rundt mellem debattelte og pølseboder og hilste venligt på folk han kom forbi. Abou Zeid er nysgerrig af natur og falder hurtigt i snak med alle slags mennesker, og samtalerne drejer sig ofte ind på emner om religion, dialog og ikke mindst hans store kærlighed til Danmark.

Abou Zeid var inviteret med på Folkemødet af Danmission, hvor han sammen med blandt andet en syrisk præst deltog i en paneldebat om, hvordan religion og religiøse ledere kan være med til at forhindre ekstremisme og radikalisering i både Mellemøsten og i Danmark. Netop radikalisering og ekstremisme er hovedtemaet for Danmissions dialogprogram “Leaders for Interreligious Understanding” (LIU), som Abou Zeid har været en del af siden 2011 og som er finansieret af Det danske Udenrigsministerium gennem Det Arabiske Initiativ.

En mand med engagement

Abou Zeid er født og opvokset i byen Saida i det sydlige Libanon. I Libanon findes 18 forskellige anerkendte religiøse sekter og Saida er et godt eksempel på en religiøst sammensat by, hvor mennesker med forskellige religiøse tilhørsforhold lever side om side. Abou Zeid arbejder som imam i en af Saidas største moskeer. Hans interesse for religion er ikke kommet fra fremmede. Han er opvokset i en religiøs familie og allerede da han var teenager, begyndte han at drømme om at blive imam ligesom sin bedstefar. Ud over hans rolle som religiøs lærd arbejder Abu Zeid til daglig som dommer i den sunni-muslimske domstol i byen og underviser samtidig i islamiske studier. “Min rolle i lokalsamfundet er betydningsfuld, og i kraft af min position som både dommer og imam møder jeg mennesker i alle aldre – både de nyfødte, de unge, de voksne og de ældre. Jeg behandler alle slags sager, som kan opstå i almindelige menneskers liv, og folk kommer til mig, hvis de har problemer eller mangler gode råd og vejledning,” fortæller Abou Zeid.

LÆS MERE OM DANMISSIONS DIALOGARBEJDE HER

Abou Zeid er ikke som alle andre. For på trods af hans mange forpligtelser som både dommer, imam, lærer og familiefar, rejser han verden tynd og arbejder for at fremme dialog, tolerance og gensidig forståelse. På sine rejser rundt i verden har han blandt andet haft mulighed for at møde den amerikanske præsident Obama og hans seneste tur til Danmark var den tredje i rækken.

Den fredelige dialog skal fremmes

Abou Zeid er med tiden blevet så begejstret for Danmark, at han har udgivet en bog på arabisk om hans møde med landet i nord. Men forholdet til Danmark har ikke altid været så positivt, som det er nu. “I 2005-2006 sad jeg i Libanon og hørte om en dansk avis, der havde fornærmet Profeten Mohammed. Begivenheden gjorde mange – inklusiv mig selv – oprørte, og jeg deltog dengang i en kæmpe demonstration mod Danmark, som endte med, at det danske generalkonsulat blev sat i brænd,” fortæller Abou Zeid.

Men på trods af at Abou Zeid var med til at demonstrere imod Danmark og efterfølgende også boykottede danske varer, var niveauet af vreden og den vold og ødelæggelse det førte med sig ikke acceptabel i hans øjne. Den fredelige dialog mellem mennesker og især religionsdialogen er nemlig vigtig for Abou Zeid. “Jeg har altid interesseret mig for dialog. Libanon er et kludetæppe af forskellige religiøse og sekteriske tilhørsforhold, og det er vigtig, at vi gør en indsats for at lytte til og forstå hinanden for at kunne leve sammen i fred og fordragelighed”.

Abou Zeid har igennem mange år studeret forholdet mellem kristne og muslimer og er også engageret i den libanesiske organisation for interreligiøse studier, Adyan, som er en af Danmissions vigtige partnere i Libanon.

Fra fordomme til forståelse

Da Abou Zeid et par år efter tegning-krisen blev aktiv i Danmissions program ”Leaders for Interreligious Understanding (LIU)” gennem hans engagement i Adyan, blev han opmærksom på, at dialogen ikke bare skal styrkes inden for Libanons grænser, men også især mellem Vesten og Mellemøsten. Dog var han alligevel en smule skeptisk, da han blev inviteret til Danmark for at deltage i Danmissions Dialogkonference LIU i København.

STØT DANMISSIONS ARBEJDE HER

“I Libanon hørte folk ofte negative og stereotype ting om Danmark. Men mødet og dialogen med danskerne vendte mit eget syn på landet fuldstændig på hovedet, og jeg så pludselig Danmark på en meget mere positiv måde. Derfor bestemte jeg mig for at skrive en bog om mine oplevelser i Danmark på arabisk. Jeg håber med bogen, at folk fra Mellemøsten og også dansk-arabere kan læse flere positive budskaber, som kan modvirke uvidenhed og splittelse mellem mennesker,” siger Abou Zeid.

Abou Zeid var en af de første som deltog i Danmissions program ”Leaders of Interreligious Understanding”. LIU programmet er et træningsprogram for religiøse og politiske ledere, meningsdannere og frivillige unge fra Libanon, Syrien, Egypten og Danmark, hvor målet er at skabe dialog og kulturel og religiøs forståelse i de fire forskellige lande.

“Dialog mellem religiøse, sekteriske eller politiske skel er ikke noget, som sker på én dag. Men i LIU får vi muligheden for at have et fællesskab på tværs af vores forskelligheder. Vi får en bedre forståelse for hinanden, vi finder ligheder og ændrer negative synspunkter til positive holdninger. Alle de engagerede i LIU bruger derefter deres praktiske og teoretiske viden om interreligiøs dialog ude i deres respektive lokalsamfund,” fortæller Abou Zeid.

Dialogmøder kan nedbryde fordomme

Tilbage i Saida kan Abu Zeid se flere positive effekter af hans besøg i Danmark. Ud over at rejsen har givet ham mulighed for at forstå dansk samfund og kultur endnu bedre, tror han også, at hans samtaler med folk rykker noget ved almindelige danskeres fordomme om langskæggede arabisk-udseende mænd.

”Gennem dialogen opdager folk, at jeg hverken er radikal eller voldelig, men i stedet både civiliseret og god til at lytte. Det er mødet og samtalerne mellem mennesker, som kan nedbryde fordomme og skabe dialog både på tværs af religiøse, politiske og sekteriske skel, ” siger Abou Zeid.

Han understeger, at Folkemødet på Bornholm især var en positiv oplevelse, fordi han her oplevede dialogen blomstre. ”På Folkemødet følte jeg, at jeg kunne være mig selv, og at dialogen og debatten var i fokus. Der var plads til at sige, hvad man havde lyst til og samtidig tid til at lytte til hinanden. Min drøm er, at vi i fremtiden kan afholde lignende Folkemøder i Libanon, ” siger Abu Zeid.

Fakta

Danmissions program ”Leaders of Interreligious Understanding (LIU)” er et træningsprogram for religiøse og politiske ledere og meningsdannere og frivillige unge fra Libanon, Syrien, Egypten og Danmark. Målet er at skabe dialog og kulturel og religiøs forståelse i de fire forskellige lande. Programmet indbefatter blandt andet seminarer samt akademiske online-kurser, som i år fokuserer på radikalisering og ekstremisme.

LIU er et samarbejde mellem Danmission, Adyan, Forum for Development, Culture and Dialogue (FDCD), og Coptic Evangelical Organization for Social Services (CEOSS). Over de seneste år er cirka 100 unge ledere fra Egypten, Libanon, Syrien og Danmark blevet uddannet i interreligiøst dialogarbejde.