Danmissions appel til Europa-Parlamentet: Hjælp Cambodja

Jacob Linnemann Andersen

Danmissions appel til Europa-Parlamentet: Hjælp Cambodja

Danmission har i dag sendt et brev til de danske medlemmer af Europa-Parlamentet for at opfordre til, at et samlet Europa markerer sig over for den cambodjanske regering, der planlægger at vedtage en lov, der kan umuliggøre NGO'ers arbejde i landet.

Danmission har i dag skrevet til de danske medlemmer af Europa-Parlamentet. I henvendelsen opfordrer Danmission de danske medlemmer til at stemme for en resolution mod vedtagelse af den såkaldte LANGO-lov i Cambodja. Resolutionen skal gøre det tydeligt over for Cambodjas regering og nationalforsamling, at det fra et samlet europæisk standpunkt er uacceptabelt og i direkte strid med menneskerettighederne at vedtage en sådan lov.

Lovgivningen vil, i meget korte træk, lægge kraftige begrænsninger på organisationer og andre former for civile forsamlingers mulighed for at mødes og virke i Cambodja. Det kan få stor negativ indflydelse på Danmissions arbejde i landet. Ja, det kan faktisk risikere at gøre det ulovligt for Danmission at arbejde i landet. Men hvad endnu værre er, at det kan også gøre det umuligt for de mange cambodjanske organisationer og græsrodsbevægelser at fungere – umuligt og ulovligt.

Læs mere om LANGO-loven og situationen i Cambodja her

Den nuværende situation i Cambodja er begrædelig og kræver hurtig handling. Derfor gør Danmission alt, hvad der er muligt, for at undgå at loven bliver vedtaget. Ud over at arbejde for samlet europæisk politisk modstand, er Danmission også medunderskriver på en direkte henvendelse til myndighederne i Cambodja. 40 internationale organisationer, blandt andre Amnesty International, Human Rights Watch, Folkekirkens Nødhjælp og altså også Danmission, har skrevet direkte til den cambodjanske regering og til landets statsminister, Hun Sen.

STØT DANMISSIONS ARBEJDE

I brevet kritiserer de 40 organisationer lovforslaget hele og processen omkring dens tilblivelse. De argumenterer for, at den i bedste fald er overflødig og i værste fald direkte ødelæggende for demokrati og menneskerettigheder.

I de seneste uger har der dagligt være demonstrationer og protester imod lovforslaget. Den cambodjanske menneskerettighedsorganisation, Licadho, har lavet en video, der viser demonstrationerne. Sangen der bliver sunget (og danset til), er en omskrivning af en klassisk, cambodjansk pop-sang: “I don’t accept it”. Den fredelige og glade stemning ved demonstrationen skal være med til at vise, hvad det er, regeringen tilsyneladende er bange for og derfor vil kontrollere, nemlig folks mulighed for at forsamle sig, at tale sammen, at diskutere og udvikle sig på ganske demokratisk vis.

Se videoen her