Danmission er med til at skabe dialog mellem folkekirken og lokalsamfundet

Danmission er med til at skabe dialog mellem folkekirken og lokalsamfundet

Hvordan bliver en dansk landsbykirke en mere aktiv del af lokalsamfundet? Det har bl.a. været fokus for et netop afsluttet tre-årigt udviklingsprojekt, som Danmission i samarbejde med Kirkefondet og Center for Kirkeforskning står bag.

Det kan skabe små revolutioner i en kirke at standse op og spørge ind til lokale menneskers tanker om liv, relationer, lokalsamfund og tro, i stedet for først at skabe kirkelige begivenheder og derefter forsøge at tiltrække folk til dem. Sådan lyder en konklusionerne fra de seneste tre års arbejde med projektet Lokal Kirkeudvikling, der er nået ud til 30 danske folkekirker.

Og netop Danmissions store viden og erfaring med dialogarbejde har været en vigtig spiller i arbejdet med at knytte tættere bånd mellem folkekirke og lokalsamfund.

Læs mere om projektet her

Nogle deltagende kirker har medvirket ved lokale events sammen med lokale foreninger. Andre har inviteret beboere fra skiftende landsbygader til at skabe med på gudstjenesten eller inddraget børnefamilier mere. En genbrugsbutik er startet, teenagere har arrangeret biograf i en præstegårdshave, og en kirke har fået rollen som dem, der samler lokale institutionsledere. For andre kirker har en bedre stemning i kirken eller større medinddragelse af kirkegængere været det vigtigste udbytte.

LÆS HELE EVALUERINGEN AF PROJEKTET HER

”Det kræver mod at tage initiativ til en samtale, hvor man skal lukke op og give noget af sig selv, uanset om det er lokale beboere eller potentielle samarbejdspartnere. Men mange deltagere i Lokal Kirkeudvikling fortæller, at reaktionen hos folk har været langt mere positiv, end de havde forventet. Faktisk er privatpersoner såvel som lokale aktører ofte meget taknemmelige over at blive bragt i spil,” forklarer udviklingskonsulent Dorte Kappelgaard fra Kirkefondet.

Konklusionen fra det tre-årige projekt er, at hvis den danske folkekirke forsat skal være i forandring med de mennesker og lokalsamfund kirkerne omgives af, så er en indsats som Lokal Kirkeudvikling en givende måde at bidrage til udviklingen.

FAKTA

Lokal Kirkeudvikling er udviklet til den danske folkekirke af Kirkefondet i samarbejde med Areopagos og Center for Kirkeforskning ved Københavns Universitet, men er inspireret af projekter i USA, England og det øvrige Skandinavien.

I samarbejdet mellem Danmission og Kirkefondet er der særligt fokus på dialog, og det at være lyttende kirke. Det er således særligt Danmissions erfaringer med dialog, der inddrages i projektet, samt et tilbud til sognene om at få en relation til kirkeudvikling i udlandet.