Danmission og Caritas bag nyt studie om udfordringer for bønder i udviklingslande

Danmission og Caritas bag nyt studie om udfordringer for bønder i udviklingslande

Caritas Danmark og Danmission har i gangsat et læringsstudie, der skal give overblik over de erfaringer organisationerne har gjort med at hjælpe bondeforeninger til at skabe udvikling og overvinde udfordringer i Indien, Bangladesh, Cambodja og Uganda

Oplægsholdere ved arrangementet er teamleder Dr. Esbern Friis-Hansen fra DIIS (Dansk Institut for Internationale Studier) og to af holdets forskere, professor Janki Andharia fra Indien og Charles Aben fra Uganda.

Læs hele invitationen til arrangementet her

Grupper eller foreninger af fattige bønder i udviklingslande er som bekendt af central betydning for udvikling på landet. Grupperne er involveret i mikrofinans, indkomstskabende aktiviteter, kvinders empowerment, fortalerskab, rettighedsarbejde, kollektiv forarbejdning og afsætning af afgrøder etc.

Bondeforeninger kan med held vokse og udvikle sig til større og mere komplekse aktører, der kan bidrage betydeligt til udvikling på landet. Men foreningerne har lige så ofte fejlet med alvorlige negative samfundsøkonomiske konsekvenser til følge og deraf relateret tab af tillid og politisk indflydelse.

Læs om Danmissions fattigdomsbekæmpende arbejde i Asien, Afrika og Mellemøsten her

Caritas Danmark og Danmission har derfor i gangsat et læringsstudie, der skal give overblik over de erfaringer, der er gjort med at hjælpe bondeforeninger til at overvinde disse udfordringer.

Studiet fokuserer på forskellige udviklingsforløb for bondeforeninger og identificerer otte overordnede udfordringer og 15 detaljerede retningslinjer til gavn for NGO’er og virksomheder, der arbejder for at styrke bondeforeninger i udviklingslandene.

Arrangementet er gratis, men tilmelding nødvendig. Tilmelding senest den 23. juni til Peter Blum Samuelsen på e-mail: pbs@caritas.dk og med cc til: jjr@caritas.dk

Arrangementet foregår på engelsk.