Fem hurtige spørgsmål til Kirsten Auken

Fem hurtige spørgsmål til Kirsten Auken

Hvordan går tro og fattigdomsbekæmpelse hånd i hånd? Det og meget mere svarer Danmissions nye programchef for fattigdomsbekæmpelse på her.

Kirsten Auken tiltræder 1. juni som programchef for Danmissions fattigdomsbekæmpelsesprogram. Hun svarer her på fem hurtige spørgsmål om forventningerne til det nye job, om hvad tro betyder for hende, og hvordan tro og fattigdomsbekæmpelse kan gå hånd i hånd.

Hvorfor vil du gerne arbejde for Danmission?
Først og fremmest synes jeg, at Danmission gør et flot stykke arbejde. Kombinationen af udviklingsarbejde og det kirkelige arbejde, som er med til at hjælpe andre, ligger meget i tråd med mit eget udgangspunkt. Og det arbejde vil jeg selvfølgelig rigtig gerne bidrage til.

Du skifter fra en stor organisation som Folkekirkens Nødhjælp til at blive en del af Danmarks største missionsorganisation, der dog sammenlignet med Folkekirkens Nødhjælp er en mindre organisation. Hvad bliver mon den største forskel?
Jeg ser fordele og ulemper ved både små og store organisationer. Derfor kan de også varetage forskellige opgaver og være eksperter på forskellige områder. Det er lidt som at sammenligne en speedbåd med en supertanker.
Jeg ser Danmissions størrelse som en fordel, fordi en mindre organisation er langt mere fleksibel, og gør det muligt at træffe hurtige beslutninger og bevæge sig lynhurtigt. Det er en vigtig egenskab for Danmission at besidde i de meget dynamiske områder, som vi i fattigdomsbekæmpelsen beskæftiger os med.

Du bliver en del af Danmission – en folkekirkelig missionsorganisation. Hvad betyder det for dig?
Det er med til at gøre det klart og tydeligt for mig, at organisationen og arbejdet bærer det kristne værdigrundlag med sig. Jeg oplever derfor, at det skaber en klarhed om fundamentet for alt det arbejde, vi som organisation foretager os, og alle projekter vi er en del af i.

Du har tidligere sagt, at for dig udspringer fattigdomsbekæmpelse naturligt af det evangeliske udgangspunkt. At det er i arbejdet med at nå ud til de mest marginaliserede og undertrykte, at vi opfylder vores opgave som kristne. Og at dette arbejde er et vigtigt og krævende kald. Hvad mener du med det?
Jeg mener, at arbejdet med fattigdomsbekæmpelse er et godt og meget konkret eksempel på, hvordan vi tager evangeliet alvorligt og lever op til de krav, der stilles til os. Vi skal hjælpe de svage og de mindste. Og hvad der måske er vigtigst, vi skal hjælpe dem til at hjælpe sig selv.
Vi skal udføre vores arbejde i gensidig respekt for de medmennesker, vi møder, og vi skal møde dem med fokus på dialog og samtale. Samtidig skal vi huske, hvem og hvad vi er. Vi er blot mennesker og ikke Jesus. Vi kan derfor også fejle, og det skal vi have lov til.
Det er vigtigt, at vi i vores arbejde holder os for øje, at vi er ydmyge og syndsbevidste. Vi må aldrig blive paternalistiske eller bedrevidende. Vi skal have en ligeværdig tilgang. Sådan oplever jeg allerede, at Danmission arbejder, og det vil jeg arbejde for, at vi fortsat vil gøre.

Hvordan bærer du troen med dig i dit arbejde?
Min tro er ikke en løsrevet størrelse. Den er med mig i alle mine handlinger. Tro for mig er i høj grad et spørgsmål om tillid. Tillid til, at vi har Vor Herre med os i alt, hvad vi laver. At vi har hans store hånd i ryggen. Det giver mig en tillid til og en tro på, at det aldrig kan gå helt galt. Det er dog på ingen måde som at sige, at det hele er nemt.
Men min personlig tro er en slags fundament for mig, som gør, at jeg aldrig går i panik. Og så giver troen mig ro at falde tilbage på. Også når det gælder store udfordringer. Dem har der været mange af i mit tidligere job, og det kommer der i høj grad også til at være i mit nye job. Og det glæder jeg mig til.

Foto: Peter Høving