Fra Roskilde til Cambodja på to timer

Fra Roskilde til Cambodja på to timer

Mandag den 11. maj lagde Anne Mette og Ernst Jürgensen vejen forbi Jakobskirken i Roskilde for at fortælle om deres arbejde som udsendte for Danmission i Cambodja

Af Jacob Linnemann Andersen

Udenfor går den lyse majaften så småt på hæld, og himlen bliver mørkere og mørkere blå. Indenfor, i salen i Jakobskirken i Roskilde, dæmpes lyset også. Aftenen begynder med fællessang fra Højskolesangbogen, Den Grønne Søde Vår – Johannes V. Jensens Folkevandringssang – og sangens sidste linjer er en perfekt optakt til aftenens foredrag:

”… følg med, følg med på forårstog, med knark af hjul og knirk af åg – vidt ud i verden!”

I løbet af det næste par timer kommer vi netop det. På rejse vidt ud i verden. Det er ægteparret Anne Mette og Ernst Jürgensen, der tager os med på rejsen. De har i næsten ti år har været udsendt for Danmission til Cambodja, og denne mandag aften er de på besøg i Jakobskirken i Roskilde for at fortælle om deres erfaringer og oplevelser som udsendte. Arrangementet er del af en foredragsrække, hvor de rejser rundt i landet for at berette om, hvad der lige nu rører sig de steder i verden, hvor Danmission arbejder.

Se på Danmissions aktivitetskalender, om der er et arrangement i nærheden af dig.

Intet guld og snart heller ingen grønne skove
Ernst Jürgensen lægger ud med kort at ridse landets situation op. Cambodja er et meget fattigt land. Og der er rigeligt med udfordringer. En af dem er ulovlig skovhugst. Danmission har, i samarbejde med Danida, Københavns Universitet og lokale græsrodsorganisationer, engageret sig i et projekt, der tager kampen op mod ulovlig skovhugst i et skovområde ved navn Prey Lang.

Omkring 200.000 lokale cambodjanere berøres af den ulovlige skovhugst, fordi de bor i skoven eller lever af den. Projektet hjælper blandt andet de lokale med at organisere sig og agere mere effektivt, med bedre at registrere de ulovligheder der foregår i skoven, og det hjælper de lokale med i det hele taget at kende deres rettigheder.

For bedre at illustrere problemets omfang og konsekvenser får de fremmødte vist en film fra området. Filmen gør det tydeligt, hvilket pres Cambodjas smukke, grønne skovområder og de lokale beboere er under. Den ulovlige skovhugst har gjort, og fortsætter med at gøre, et stort indhug i en af landets og hele regionens største og vigtigste grønne lunger.

Tilbage efterlades store golde områder med rygende træstubbe og grå sandet jord. Som store, grå rygerlunger, der ikke længere kan forsyne de lokale på samme måde som før. Det er et trist syn, og filmen gør tydeligvis indtryk på aftenens tilhørere.


Biblen – en guide til god kommunikation
Anne Mette Jürgensen tager over og beretter om Danmissions indsats for at styrke den kristne kirke i landet, med dialogarbejde, ledelse og konflikthåndtering.  Det sker blandt andet gennem efteruddannelse af de kristne præster. Et vigtigt indsatsområde, for som en af de unge præster ved en tidligere lejlighed har forklaret Anne Mette Jürgensen:

”Hele ugen er jeg i gang med at tale med folk og undervise, men der er ingen, der underviser mig”

Arbejdet med dialog og konflikthåndtering finder både sted på et overordnet niveau, hvor Danmissions lokale partnere arbejder med dialog mellem religiøse grupperinger – buddhister, kristne og muslimer.  Men det finder også sted på et mere individuelt niveau, mellem familiemedlemmer og ægtefæller.

For cambodjanske familier er det ikke sjældent at opleve både verbal og fysisk vold. Anne Mette Jürgensen underviser sammen med sine samarbejdspartnere – et cambodjansk par – unge kristne par i at tale sammen og i at respektere hinanden.

Det er uvant for de fleste, men når de først vænner sig til det, slapper de mere af i hinandens selskab, og mange spændinger i forholdet forsvinder. Til at komme med gode og forståelige eksempler på respektfuld dialog og kommunikation benytter Anne Mette Jürgensen sig ofte at en lærebog, hun altid har ved hånden. Biblen – den er oplagt til formålet.

Et spørgelystent publikum
Tilhørerne har nysgerrigt stillet spørgsmål, mens Anne Mette og Ernst Jürgensen har berettet om deres arbejde i Cambodja. I pausen får de to en mulighed for kort at hvile stemmebåndene lidt, inden de går på gulvet igen for at besvare flere spørgsmål fra de spørgelystne tilhørere.

Snakken går livligt over bordene i pausen. Her er folk fra Danmissions lokale netværk; frivillige fra genbrugsbutikkerne i blandt andet Rødovre, Husum og Roskilde; folk der selv tidligere har været udsendt for Danmission eller andre organisationer og folk, der på den ene eller anden måde har eller har haft en relation til Cambodja.

En af tilhørerne er Mary Knudsen fra Roskilde. Hun er tidligere sygeplejerske og har selv for nylig været i Cambodja. Hun arbejdede i tre måneder som frivillig for en NGO i den sydøstligste del af landet, og hun kan derfor genkende mange af de udfordringer Anne Mette og Ernst Jürgensen beskriver.

En anden tilhører, også fra Roskilde, er Jette Nielsen. Hun arbejder et par dage om ugen som frivillig i Danmissions Genbrugsbutik i Roskilde. Jette er kommet af ren og skær nysgerrighed, og fordi hun synes, at det er interessant at høre, hvad hendes arbejde som frivillig i sidste ende er med til støtte.

Fælles for alle der er kommet er, at de er nysgerrige efter at høre mere om Cambodja og om Danmissions arbejde i landet. Og i løbet af de godt to timer, som arrangementet varer, er de – gennem Anne Mette og Ernst Jürgensens beretninger – vitterligt kommet vidt ud i verden.

Book selv et foredrag
Foredraget ”Livet som udsendt” blev afholdt mandag d. 11. maj, og var arrangeret i samarbejde med Jakobskirkens kulturkirkeudvalg og Danmisisons Genbrugsråd Øst. Du kan også selv bestille et foredrag fra en eller flere af Danmissions spændende foredragsholdere.

Læs mere og bestil her.