Danmission i nyt samarbejde med Cambodjas Religionsministerium.

Danmission i nyt samarbejde med Cambodjas Religionsministerium.

En officiel 3-årig aftale om at samarbejde for at fremme tværreligiøs dialog. er en positiv nyhed, da den åbner for nye og store muligheder for Danmissions arbejde i landet.

Danmission og Cambodjas Religionsministerium indgået en officiel 3-årig aftale om at samarbejde for at fremme tværreligiøs dialog. Aftalen er en positiv nyhed, da den åbner for nye og store muligheder for Danmissions arbejde i landet.

Den slags dialogarbejde har Danmission allerede nogle erfaringer med efter mange års arbejde i Cambodja, og aftalen med religionsministeriet vil muliggøre en styrkelse af dette arbejde.

Samarbejdsaftalen indebærer, at Danmission og religionsministeriet gensidigt skal orientere hinanden om deres arbejde med dialog, invitere hinanden til relevante begivenheder og dele materiale om dialog. Mere specifikt er det aftalt at en af Danmissions samarbejdspartnere, Peace Bridges Organisation (en lokal kristen fredsorganisation) skal undervise personalet hos religionsministeriet i konflikthåndtering og fredsskabelse. En af ministeriets opgaver er at løse konflikter mellem religiøse grupper, men personalet er på nuværende tidspunkt ikke klædt på til denne opgave. Det forventes derfor at undervisningen fra Peace Bridges Organisation vil styrke personalets kompetencer og at de dermed bliver bedre i stand til at løse deres opgave.

Desuden skal Danmission assistere religionsministeriet med at etablere en teknisk arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra regeringen, den private sektor og civilsamfundet. Formålet med den tekniske arbejdsgruppe er at rådgive religionsministeriet på relevante områder, f.eks. i relation til dialog. De fleste ministerier i Cambodja har etableret tekniske arbejdsgrupper, men religionsministeriet har endnu ikke gjort dette. Danmissions centrale rolle i forhold til etableringen af arbejdsgruppen kan forhåbentligt føre til at Danmission får sæde i arbejdsgruppen, og dermed mulighed for at rådgive ministeriet.

Derudover er det hensigten at Danmission og religionsministeriet årligt skal afholde to fælles workshops om tværreligiøs dialog og samarbejde. Danmission har allerede afholdt fire workshops med ministeriet, så denne del af samarbejdsaftalen ligger fint i forlængelse af det samarbejde som allerede er blevet etableret. Endeligt er det hensigten at Danmission skal assistere ministeriet med at styrke dets arbejde med dialog på nationalt og globalt niveau.

I Cambodja er langt hovedparten af befolkningen buddhister, omkring 90 procent. Muslimerne udgør ca. 3.5 procent og de kristne ca. 1 procent. Desuden er der en række mindre religiøse grupper, og landets oprindelige folk, som udgør knap 5 procent af befolkningen, er generelt animister. Der er sjældent åbenlyse religiøse konflikter i Cambodja, men ofte ligger konflikterne lige under overfladen og kommer bl.a. til udtryk i familier, hvor de unge er blevet kristne og forældrene er buddhister. Danmissions arbejde med dialog i Cambodja har derfor meget karakter af forebyggende arbejde. Samarbejdsaftalen giver et godt afsæt for dette arbejde.

Det har været en lang og vanskelig proces at indgå en samarbejdsaftale med religsionsministeriet, hvilket bl.a. skyldes at ministeriet har relativt få erfaringer med sådanne aftaler. Aftalen med Danmission er kun den femte samarbejdsaftale som ministeriet har indgået overhovedet.

Aftalen blev underskrevet af religionsministeren, Min Kinh og Danmissions landerepræsentant, Ernst Jürgensen. Den går indtil foråret 2018.