At turde møde fjenden er at så et frø for fred

At turde møde fjenden er at så et frø for fred

Konflikten i Syrien har skabt dyb mistillid mellem mennesker. Men for de unge, der hvert mødes i Danmissions dialogprojekt, er ønsket om fred større end frygten.

I hårde tider bliver de gode folk synlige – dem der virkelig vil arbejde for fred og sameksistens – og jeg kan love jer, der er mange af dem til denne workshop”, siger en af de unge syrere, der i 2014 deltog i Danmissions dialogprogram ’Syrian Youth Encounter’. Som navnet lægger op til, handler det om, at skabe møder mellem unge civilsamfundsaktivister fra konfliktens forskellige fløje. For mange af deltagerne indebærer dette møde at skulle stå ansigt til ansigt med dem, der repræsenterer fjenden. Det er møder, der kræver stort mod.

Workshoppen, der er det etårige programs første aktivitet, finder sted i bjergene i Libanon. Dels fordi det ikke er sikkert, at samle store grupper mennesker til den type aktiviteter inde i Syrien, dels fordi trænere fra Sydafrika og Danmark skal undervise. Under det fem dage lange træningsprogram, spiser og sover deltagerne sammen – indlogerede på værelser to og to med størst mulig blanding af religiøse og politiske overbevisninger. Det gør oplevelsen intens, men det er nødvendigt, hvis de hver især skal nå overkomme deres forudindtagede fordomme, at stifte nye venskaber og opbygge gensidig tillid i løbet af de dage. Formålet er, at workshoppen skal ruste dem til at vende tilbage til Syrien som fredsstiftere og implementere dialogprojekter i deres lokalområder.

Om Syrian Youth Encounter (SYE)

  • SYE er et samarbejdsprojekt mellem Danmission, syrisk-libanesiske FDCD og det syriske aktivistnetværk Mobaderoon
  • I foråret 2015 starter tredje forløb med en workshop i Libanon
  • 30 syriske unge med forskellig baggrund deltager hvert år
  • Programmet består af en kombination af dialog- og konfliktløsningstræning, lokale initiativer, psykosocial støtte og løbende opfølgning
  • SYE finansieres af Det Arabiske Initiativ

At påvirke 30 unge menneskers engagement i dialogarbejde kan synes som et meget lille skridt i den blodige konflikt, der har stået på i snart fire år. Men hos Danmissions partner i projektet, det syriske netværk Mobaderoon, arbejder man ud fra den overbevisning, at Syriens fremtid afhænger af den syriske befolkning og deres evne til at arbejde for fredelig sameksistens.

”Syriens fremtid afgøres af, hvordan folk inde i Syrien opfører sig over for hinanden og hvilken indstilling, de har til religiøse minoriteter. Syrien kan kun reddes af syrerne selv,” siger Abeer, der er blandt initiativtagerne til netværket.

Al begyndelse er svær, og det gælder også til Danmissions dialog-workshops. Konflikten har skabt udbredt mistillid og frygt imellem Syriens forskellige befolkningsgrupper, og mange er bange for at ytre sig. Det er også tydeligt, at flertallet er politisk organiserede og drives af disse agendaer, hvilket yderligere er en stor udfordring. Det kræver mod og vilje at kunne skabe et tillidsfuldt rum blandt deltagerne, men det kan lade sig gøre.

”Jeg forklarer, at hvis de tør gå i dialog, så vil de finde ind til deres egen menneskelighed,” siger Agnete Holm, der er Danmissions dialogkonsulent og træner ved workshoppen i Libanon. Menneskeligheden er afgørende, fordi konflikter opstår, når forskellige parter ikke længere ser hinanden som mennesker. Hun fortsætter: ”Når man opdeler et samfund og lever adskilt, så er det nemt at opbygge fjendebilleder. I en krigssituation eskalerer fjendebillederne, og man bilder sig selv ind, at den anden ikke er et menneske.”

Workshoppen i Libanon er en hård proces med både løftede stemmer og gråd. Men i løbet af dagene ebber behovet for at overbevise de andre om ens egne synspunkter ud, og de menneskelige historier får plads. Ved programmets afslutning giver flere af de unge udtryk for, at de ville tage hinandens historier med tilbage – altså de personlige fortællinger fra dem, der repræsenterer fjender i konflikten. De vil dele historierne i deres lokalsamfund, så folk der også kan få et glimt at menneskerne bag, selvom de ikke har mulighed for at mødes som gruppen her.

Den lille uges tid i Syrien afføder et væld af ideer til, hvordan der rent praktisk kan arbejdes videre med dialog og forsoning. Blandt de mange projekter udvælger gruppen de syv bedste, som de i mindre grupper vil samarbejde om at implementere i deres lokalområder. Projekterne spænder vidt – fra et sportsprojekt, der vil opbygge solidariteten med krigsskadede gennem sport over styrkelse af kvinders rolle til et dokumentarisk projekt om internt fordrevne. Fælles for dem alle er, at de involverer folk på tværs af religiøse, politiske og etniske skel. Og at de unge syrere bag projekterne selv er at netværk, der inkluderer alle disse grupper.

Interessen for at dialog og konflikthåndtering er stor. Danmission-projektet har kun kørt i to år, men allerede fra første til anden år var ansøgertallet mere end fordoblet. Og flere af de unge har gjort opmærksom på, at det er et problem, at det generelt er noget nær umuligt at møde de medborgere, der opfattes som fjender. Det er trods alt håbefuldt, at der er behov for flere fora, hvor syrere kan mødes på tværs af konfliktens skillelinjer.

Læs mere om Danmissions dialogprojekter under Det Arabiske Initiativ her.

[onlinedonation id=”121″]