Danmission vil nedbryde tabu om ensomhed

Danmission vil nedbryde tabu om ensomhed

Som en del af det nye initiativ - Folkebevægelsen mod Ensomhed - vil Danmission være med til at halvere antallet af ensomme i Danmark.

For første gang nogensinde er Danmission og flere end 34 andre organisationer, foreninger, skoler, kommuner og virksomheder gået sammen for at skabe Folkebevægelsen mod Ensomhed. Visionen er at halvere ensomheden i Danmark inden 2020.

Og der er i den grad brug for at hjælpe dem, der føler sig ensomme. En helt ny undersøgelse viser, at flere end 210.000 danskere ofte eller altid føler sig ensomme. Og ensomheden kan have store omkostninger – individuelt og for samfundet som helhed, for ensomhed er lige så sundhedsskadelig som både rygning og overvægt.

Danmission vil som en del af Folkebevægelsen mod Ensomhed gøre lidt ekstra for dem, der føler sig ensomme og nedbryde det tabu det desværre for mange er at være ensom.

”I Danmission – i vores netværksarbejde, men også i Danmission Genbrug – arbejder vi allerede med indsatser som forebygger, nedbryder tabuet og forsøger at afhjælpe ensomhed. Vi holder frivillighedsaftener med uddannelse og oplysning, inspirationsaftener, foredrag og netværksseminarer. De holdes tit i tæt samarbejde med lokale folkekirker og de trofaste frivillige, som vi har et tæt samarbejde med over hele landet,” siger Torben Holm, der er leder af genbrug og salg i Danmission og forsætter:

”Vi har over 8.000 aktive frivillige og møder mange i målgruppen, der hver dag kommer i vores genbrugsbutikker og på vores københavnske tilbud til flygtninge og indvandrere, Mødestedet, hvor de får mulighed for at være en del af et meningsfyldt fællesskab og bruge deres kompetencer. Derfor giver det god mening for Danmission at være med i Folkebevægelsen mod Ensomhed”.

Initiativet vil gøre det til en fælles sag at tale om ensomhed og finde nye muligheder for fællesskaber.

”Det er alment kendt, at når man retter blikket ud mod andre, så får man det også bedre med sig selv. Det er et middel mod ensomhed at engagere sig og møde andre ligesindede. Vi ønsker at blive bedre til at invitere folk ind i fællesskabet i genbrugsbutikken, i netværket, i kirken eller til på Mødestedet, hvor der kommer mange tusinde mennesker årligt. Vi ønsker dertil at lave kampagne og tiltag, der inkluderer og inviterer folk inden for,” siger Torben Holm.

Læs mere om Folkebevægelsen mod Ensomhed her

redigeret logo til web