Hvad kommer ud af et interreligiøst dialogprojekt?

Hvad kommer ud af et interreligiøst dialogprojekt?

Magasinet Religionsmøde sætter fokus på Danmissions dialogprogram. Årets første udgivelse handler om forholdet mellem religion og identitet - og netop dette afspejles bl.a. i et nyt spil om værdier og en kortfilm.

Sofie Dahl,  

”Menneske først, kristen så, skrev N.F.S. Grundtvig i 1837 og tog allerede dengang hul på den moderne tids debat om forholdet mellem identitet og religion.”

Sådan skriver Jarl Ørskov Kristensen i forordet til ‘Folkekirke og Religionsmøde’s halvårlige magasin. I dette nummer kan du blandt andet læse et interview med socialrådgiver og skuespiller Naghme Ashabi, der deltog i Danmissions LIU-program 2014 og fortæller om at udfordre stereotyper i film og på tv.

Mød også to af dialogprogrammets andre deltagere, folkekirkepræst Mette Madsen og kommunalpolitiker Fasael Rehman, der som en del af projektet har udviklet et værdispil om dialog. Spillet kan downloades her.

LEADERS FOR INTERRELIGIOUS UNDERSTANDING – LIU

URL: https://danmission.dk/blog/2015/01/14/magasinet-religionsmoede-saetter-fokus-paa-danmissions-dialogprogram/