Protest mod at dansk u-landsbistand undermineres

Danmission mener - lige som en lang række andre organisationer - at det er unfair og ufornuftigt, at betalingen for flere flygtninge til Danmark tages fra udviklingsbistanden.

Voldsomme konflikter i mange egne af verden får et rekordstort antal mennesker til at flygte mod beskyttelse – primært i deres nærområde. Men også antallet af flygtninge der søger til Danmark stiger, hvilket stiller krav til det danske samfund om øgede ressourcer til flygtningemodtagelse. Det er hverken fair eller fornuftigt at tage de penge fra Danmarks bistand til verdens fattigste.

Desværre er det netop ved at skære på støtten til verdens fattigste, at regeringen med sit udspil 23. oktober vil finansiere hele 55 % af den skønnede merudgift på 4,5 mia. kr. til udgifter til flygtningemodtagelse i Danmark. Ifølge regeringen skal der næste år anvendes i alt 3,5 mia. kr., svarende til mere end 20 % af udviklingsbistanden, til dette formål. Det kan komme til at betyde, at op imod 6 mia. kr. af udviklingsbistanden i 2015 vil gå til formål, der ifølge regeringens egen opgørelse ikke er egentligt fattigdomsorienteret bistand. Dermed vil mindre end 2/3 af udviklingsbistanden i 2015 gå til verdens fattige, hvilket vil bringe den egentlig fattigdomsorienterede bistand langt under 0,7% af BNI, som Danmark internationalt har forpligtet sig til.