Danmissions repræsentantskabsmøde 2014: Formandens beretning

Søren Kjeldgaard

Danmissions repræsentantskabsmøde 2014: Formandens beretning

Danmission afholdt i weekenden 6.-7. september et farverigt og optimistisk repræsentantskabsmøde, som også var en fejring af 150 års mission i Indien. Repræsentantskabsmødet 2014, som i år havde hele 332 deltagere, godkendte søndag bestyrelsens beretning, som formanden aflagde lørdag.

På Danmissions repræsentantskabsmøde 2014 aflagde formanden, biskop Peter Fischer-Møller, lærdag 6. september bestyrelsens beretning. Han talte om Grundtvig. Om søndagssyn og om ”Christenhedens Syvstjerne”, som stadig kan kaste lys over den vej, kristendommen er for os. Og han talte om den syvende menighed, som Grundtvig gættede på, skulle findes i – netop Indien.

Beretningen blev godkendt søndag formiddag.

150 års mission i Indien

Formanden brugte beretningen til at takke for 150 års samarbejde mellem Danmission og vores tre partnere i Indien:

”For mens Grundtvig drømte og digtede, greb hans 20 år ældre kollega Bone Falck Rønne missionsopgaven mere praktisk an og tog i 1821 initiativ til at oprette Det Danske Missionsselskab. Det var selskab, som en generation senere ansatte missionæren Christoffer Ochs, som var med til i Sydindien at plante Arcot Lutheran Church, hvis 150 års jubilæum vi deltager i fejringen af ved dette repræsentantskabsmøde. Omtrent samtidig tog to andre missionærer til Indien: Danskeren Hans Peter Børresen og nordmanden Lars Olsen Skrefsrud, og deres virke blev begyndelsen til Dansk Santalmission. Sammen er vi nu Danmission.”

Støtte til Nordirak

Men også Danmissions støtte til de fordrevne i Nordirak og arbejdet i resten af det uroplagede Mellemøsten tog formanden fat på:

”I det nordlige Irak hærger Islamisk Stats (IS) militser. Vores muslimske venner i Mellemøsten er forfærdede og siger, at det intet har med islam at gøre, men bare er ren terror – som i øvrigt går mindst lige så hårdt ud over muslimer, som ikke er enige med IS, som det går ud over kristne og Yazidier og mange andre.

Danmission støtter de forfulgte kristne, som har søgt tilflugt i det kurdiske område omkring Erbil. Danmission har sat en hasteindsamling i værk. Og i samarbejde med den lokale kaldæiske kirke bidrager vi med nødhjælp til de kristne og andre flygtninge, som omkring kirkerne i Erbil har søgt tilflugt for IS’s grusomheder og ødelæggelser.”

Debat om forfulgte kristne

Peter Fischer-Møller fremhævede, at Danmission er opmærksom på de kristnes problemer i Mellemøsten og de kristnes udvanding – ja nogle steder flugt:

”Fra Danmissions side har vi igennem mange år sammen med vores partnere gjort alt, hvad vi kan for at modvirke den udvikling, for at sikre de kristne en fremtid som ligeværdige og værdifulde medborgere i de mellemøstlige samfund. Det gør vi fortsat,” sagde han og tilføjede med henvis til den debat, der har været herhjemme om kristenforfølgelse:

”Vi er i Danmission ikke bange for at tale om forfulgte kristne, når der er tale om forfølgelser, men vi bruger ikke ordet ”forfølgelse” i flæng, og vi siger fra over for forfølgelser uanset, hvilken religion, de som forfølges, tilhører.”

Sammen er vi Danmission!

Og så var der roser til de mange frivillige, som er hele fundamentet for Danmission:

”Igen i år vil jeg lige kippe en ekstra gang med flaget for genbrug. Det er en fantastisk opfindelse! 88 butikker har Danmission nu, og der kommer nye til hvert år. 26 millioner gav de til Danmissions arbejde og var på den måde en væsentlig grund til, at vi kom ud af 2013 med så flot et resultat,” lød det fra Peter Fischer-Møller.

Formandens beretning 2014 – ny ok

Foto: Søren Kjeldgaard

Søndag blev også regnskab, budget, særlig handlingsplan  2015 samt  dokument om missionssyn blev godkendt – under hensyntagen til de kommentarer, der faldt på mødet.

En fælles gudstjeneste i Vindinge Kirke lørdag markerede igen i år starten på Danmissions repræsentantskabsmøde 2014.Ved gudstjenesten prædikede pastor V. Samuel Kennedy, ligesom de indiske gæster sang.

Se et glimt fra gudstjenesten, som var farvet af fejringen af 150 års mission i Indien: