Ny bog om missionens fader - Bone Falck Rønne

I anledning af 250 året for Bone Falck Rønnes fødsel har Harald Nielsen, tidligere generalsekretær for Danmission, skrevet en biografi

“Bone Falck Rønne – En pioner i folkeoplysning og mission” lyder titlen på en ny biografi, som udkommer 1. september og er skrevet af Danmissions tidligere generalsekretær Harald Nielsen. Anledningen er, at det i år er 250-året for præsten Bone Falck Rønnes fødsel.

Bogen omhandler Falck Rønnes afhængighed af sin samtid og hans indflydelse på tiden i overgangen mellem 1700’erne og 1800’erne.

I eftertiden huskes Falck Rønne først og fremmest som stifteren af Det Danske Missionsselskab (nu Danmission) og dermed den folkelige missionsbevægelse i Danmark. Men biografien ønsker at tegne et billede af hele Rønnes virke i dansk folkeoplysning og kirkeliv – i undervisning, fattigforsorg og landbrugsudvikling.

Hans Raun Iversen, dr. theol. h.c., lektor i praktisk teologi, leder af Center for Kirkeforskning ved Københavns Universitet, skriver om bogen:

”Vi kender Grundtvig, men hvem kender Bone Falck Rønne, der blev født knapt 20 år før Grundtvig? Målt med vor tids målestok var de begge vækkelseskristne, selv om de ikke tilsluttede sig vækkelsesbevægelserne. På hver deres måde ville de forene det menneskelige og folkelige med det kristelige og kirkelige. Som pioner inden for pædagogik, socialforsorg, landbrug, præstearbejde, bibelsag og mission udfoldede Falck Rønne en energi og et iværksættergen på omgangshøjde med Grundtvigs. Hvor Grundtvigs nationale engagementer slog rod lokalt, bredte Falck Rønnes lokale engagementer sig nationalt. Derfor er det en sand horisontudvidelse at læse Harald Nielsen bog om denne anderledes Grundtvig 20 år før Grundtvig.”

“Bone Falck Rønne – En pioner i folkeoplysning og mission”. 220 sider, 185 kr. + forsendelse. Købes: mail harald2860nielsen@gmail.com, eller ring til Harald Nielsen på 2478 7125. Man kan også skrive til Harald Nielsen, Gyngemose Parkvej 7,4 th, 2860 Søborg, eller købe bogen i Bethesdas Boghandel, København.