Stor opbakning fra danske kirker til Nordirak

Stor opbakning fra danske kirker til Nordirak

Danske kirker er aktive med bøn for de forfulgte og kirkekollekter til Danmissions indsamling til fordel for fordrevne i Nordirak.

Rigtig mange danske kirker har taget imod biskoppernes opfordring til forbøn og indsamling til fordel for de fordrevne i Nordirak. I søndags blev der således i mange af landets kirker bedt for situationen i Nordirak og samlet ind til flygtninge, hvoraf mange er kristne.

Danmission har modtaget de første personlige gaver og kirkekollekter og sendt de første bidrag til Erbil i Nordirak. Tak for jeres støtte!

Men der er fortsat et stort behov for både forbøn og indsamling. Derfor holder Københavns Domkirke i samarbejde med Danmission og Det mellemkirkelige Råd en forbønsgudstjeneste søndag 24.august kl. 14. Her prædiker sognepræst Stine Munch, mens generalsekretær Mogens Kjær (Danmission) og Ole Burchardt (Det mellemkirkelige Råd) er liturger. Præster opfordres til at møde i ornat. Og vi opfordrer alle til at deltage i gudstjenesten.

I Aarhus er Danmission Unge gået i samarbejde med Ungdomskirken om at holde kirken åben torsdag 28. Fra kl. 20 til 21 er der gudstjeneste med nadverfejring. Alt sammen under overskriften ”Bøn for de forfulgte”. Også her samles der ind til Nordirak gennem Danmission.

Men også mange andre kirker er med. Fx har præsterne i Haderslev Domsogn besluttet de næste 3 søndage at samle ind til de fordrevne i Nordirak fremfor deres planlagte kollekt. Det sker efter appel fra biskop Marianne Christiansen, Haderslev Stift, som sammen med 6 bispekolleger opfordrer præster og menighedsråd til at støtte ofrene i Nordirak.

Danmission takker for støtten til de nordirakiske kirker, som flygtningen opsøger for at få hjælp i deres desperate situation. Ofte er de flygtet over hals og hoved uden ejendele, så kirkerne har hårdt brug for midler for at kunne fremskaffe de allermest nødvendige ting som mad, medicin, tæpper osv.

Tak til de danske kirker, som støtter indsamlingen.


Forslag til gudstjeneste og bønner kan f.eks. findes her: http://trosfrihed-forfulgtekristne.dk/index.php?id=6201  og her: http://trosfrihed-forfulgtekristne.dk/projektet/vaag-og-bed/liturgiforslag-irak/  og her: http://roskildestift.dk/fast-indhold/nyhed/article/boen-og-liturgi-for-irak-og-mellemoesten/