Det nytter at hjælpe - også i Syrien

Mad, medicin og skolebøger har interne flygtninge i Syrien modtaget takket være bidragene til Danmissions indsamling til ofrene for borgerkrigen i Syrien

27.188! Så mange ofre for borgerkrigen i Syrien fik i løbet af vinteren og foråret 2014 hjælp med støtte fra Danmission. Det fortæller den seneste rapport fra vores partnerorganisation FDCD, som med base i Libanon hjælper internt fordrevne i Syrien.

Tak til alle, som har gjort det muligt at hjælpe – det gør en kæmpe forskel for folk, som har måttet flygte fra deres hjem og har mistet alle deres ejendele.

I alt 3000 kvinder og 9060 børn har fået medicin, mad og sundhedsvejledning, mens andre 950 familier har fået nødhjælpspakker med bl.a. mad, medicin og varme tæpper. 1290 børn fik desuden varmt tøj til at klare sig i vinterkulden, ligesom vi har givet 1500 børn skolematerialer og skoleuniformer – det er vigtigt, at børnene fortsat får undervisning, så deres liv ikke ender i nytteløs tomgang som følge af borgerkrigen. Med hjælp fra lokalbefolkningen i områder, som er mindre berørt at borgerkrigen, har nødhjælpsarbejderne også hjulpet med at evakuere folk og med at finde et midlertidigt tag over hovedet til dem.

Ofte hjælper lokalbefolkningen nødhjælpsarbejderne med uddeling af nødhjælpen. Både flygtninge og landsbyboere fortæller positivt om de kristne organisationers arbejde i Syrien både under den nuværende borgerkrig og tidligere, og derfor er der stor tiltro til nødhjælpsarbejderne både blandt muslimer og kristne.
Danmission og FDCD har også hen over sommeren hjulpet ofre for borgerkrigen i Syrien. Og allerede nu er vi nødt til at forholde os til den kommende vinter – uanset hvordan konflikten udvikler sig, vil der fortsat være hårdt brug for humanitær nødhjælp til de mennesker, som kampene jager fra hus og hjem.

Danmission og FDCD hjælper de fordrevne til at skabe sig en ny tilværelse, der hvor de er flygtet hen – evt. akut med husleje – og samtidig har vi fokus på at hjælpe i de tilfælde, hvor det er muligt for de fordrevne at vende hjem igen, fordi situationen er stabiliseret i deres område.

Kilde: Report FDCD Humanitarian Aid in Syria Winter 2013-14

[onlinedonation id=”121″]