Danmission opfordrer til forbøn for de forfulgte i Nordirak

”Lider én legemsdel, så lider også alle de andre” (1. Kor.12,26)

Situationen i Nordirak kalder på vores forbøn. Mennesker er på flugt. Der berettes om henrettelser og bortførelser. Den kristne kirkes svar på stor nød har altid været bøn og hjælp. Derfor opfordrer vi til forbøn, enten i kirkebønnen ved planlagte gudstjenester eller ved særlige arrangementer. Samtidig beder vi om, at der bliver samlet ind til ofrene, der lige nu lider og står overfor en ukendt fremtid.

 

Danmission støtter ofrene i Nordirak, og vi vil bede om jeres hjælp til denne indsats. Tusinder er flygtet og er i alvorlig nød. Støtten vil gå til kirkelige organisationer i de kurdiske områder, hvortil flygtningene har søgt tilflugt fra Mosul og Nineweh-regionen, der efterhånden er tømt for kristne og andre minoriteter. De har forladt alt og befinder sig nu i relativ sikkerhed i det kurdiske område uden håb om at kunne vende tilbage til deres hjem. De har brug for hjælp nu!

Danmission sender hjælp til området gennem den kaldæiske kirke. Hjælpen går til kristne, men som altid hjælper Danmission alle, der er i nød uanset religion.

Et flertal af landets biskopper har opfordret til forbøn og indsamling til ofrene for Islamisk Stats fremrykning. Flere kirker arrangerer særlige forbønsgudstjenester, heriblandt Vor Frue Kirke i København d.24.august kl.14 i samarbejde med Danmission. Vi hører gerne om flere gudstjenester, som vi vil annoncere på Danmissions hjemmeside.

Materialer og yderligere oplysninger

Mød Danmissions samarbejdspartner ærkebiskop Bashar Warda fra den kaldæisk-ortodokse kirke, som i juli blev interviewet om arbejdet blandt flygtninge.Se interviewet her

Dr. Isabel Apawo Phiri, Kirkernes Verdensråds vice-generalsekretær opfordrer til bøn for de kristne, kirkesamfundene og folk på Nineve-sletten såvel som i den omgivende region. Læs opfordringen til bøn og støtte til Irak her

Forslag til gudstjeneste og bønner kan f.eks. findes her: http://trosfrihed-forfulgtekristne.dk/index.php?id=6201  og her: http://trosfrihed-forfulgtekristne.dk/projektet/vaag-og-bed/liturgiforslag-irak/  og her: http://roskildestift.dk/fast-indhold/nyhed/article/boen-og-liturgi-for-irak-og-mellemoesten/

 

Bøn for fred i Irak

Louis Raphaël I Sako, Kaldæisk patriark af Babylon, Irak den 30. juni 2014
Herre,
vort lands situation
er alvorlig og de kristnes lidelser
er mange og forfærder os.
Derfor beder vi dig, Herre
om at redde vores liv, give os tålmodighed
og mod til fortsat
at vidne om vore kristne værdier
med tillid og håb.
Herre, freden er grundlaget for alt liv;
giv os fred og stabilitet,
så vi kan leve uden frygt, uden angst.
med værdighed og glæde.
Din er æren i al evighed!