Kår Årets Ildsjæl 2014

Danmission har flere tusinde frivillige rundt om i det ganske danske land! - Hvert år kårer vi én frivillig, der har gjort en ekstraordinær indsats!

Alle i Danmissions bagland opfordres til at hjælpe med at kåre Årets Ildsjæl, som er en person, der det forgange år har ydet en ekstraordinær indsats for Danmission til inspiration for andre.

Det kan være en, som har:

  • skabt særlige lokale resultater
  • udviklet nye ideer
  • spredt ekstraordinær glæde blandt frivillige kollegaer
  • inspireret andre til at engagere sig
  • stillet utrætteligt op uanset arbejdets art og omfang

 

Send dit forslag

Send et forslag med et par linjer om, hvorfor du indstiller den pågældende person. Husk at opgive vedkommendes fulde navn og gerne adresse samt telefonnummer.

Frivillige netværkskonsulenter og stiftsbestyrelsesmedlemmer kan ikke indstilles.

Forslaget mailes til Birgitte Nørgaard Warming på bnw@danmission.dk eller sendes som brev til Danmission, Strandagervej 24, 2900 Hellerup. Senest mandag 11. august.

Årets Ildsjæl kåres på Danmissions Repræsentantskabsmøde 6.-7. september.