2013 blev et rekordår for Danmission

2013 blev et rekordår for Danmission

74 millioner kroner! Så meget blev Danmissions samlede indtægter i 2013, fremgår det af regnskabet. Tak til alle, som bar med!

2013 blev endnu et rekordår for Danmission. De samlede indtægter nåede i 74 mio. kr., hvilket er næsten 7 mio. kr. mere end året før. Det fremgår af regnskabet, som nu er underskrevet af bestyrelsen og bliver fremlagt til godkendelse på repræsentantskabsmødet i 6.-7. september.

Det gode resultat skyldes især en exceptionel stigning i støtten fra Udenrigsministeriet på 5 mio. kr. Men også Danmission Genbrug havde et rigtig godt 2013. Butikkerne bidrog samlet med næsten 24 mio. kr. til Danmissions arbejde, hvilket er omkring 2 mio. mere end i 2012. Det skyldes, at vi har fået flere butikker, og at efterspørgsel efter genbrugsvarer er vokset.

Med det flotte resultat har det været muligt at udvide arbejdet ude i verden. I de seneste år har været ekstra fokus på arbejdet i Mellemøsten, hvor behovet har været ekstraordinært ikke mindst pga. nødhjælp til det borgerkrigshærgede Syrien. Egypten og Tanzania er de enkeltlande, hvor Danmission har haft størst aktivitet i 2013.

”Det har i årets løb været meget opmuntrende at mærke den stærke opbakning til vores arbejde. Både fra Udenrigsministeriet og fra det engagerede netværk i Danmark. Danmission er dybt afhængig af bidrag fra privatpersoner – uden disse bidrag kunne vi ikke støtte samarbejdskirkernes liv og vækst, og der ville også fattigdomsbekæmpelse, vi måtte opgive. Tak for jeres opbakning,” siger generalsekretær Mogens Kjær.

”Danmission er velsignet med et stort, trofast og engageret netværk. Uden stærk, folkelig støtte ville der ikke være noget Danmission. Men for at det fortsat kan være sådan, er det altafgørende, at vi i fællesskab gør en ekstra indsats for at få nye med i Danmission. Det kan man evt. gøre ved at sørge for, at de får Danmission Magasin, ved at invitere naboen med til næste basar eller ved at fortælle en ven om det fællesskab, man kan være med i som frivillig i genbrugsbutikken,” siger Mogens Kjær.