Indtager Mellemøstens kristne deres sidste nadver?

I en kronik i Kristeligt Dagblad skriver Danmissions generalsekretær om de klemte kristnes situation i Mellemøsten – både set i det lange historiske perspektiv og i den aktuelle politiske sammenhæng. Læs kronikken her.

Sørgeligt nok er der blevet færre kristne i Mellemøsten. Vi kan og skal støtte dem, så de stadig kan blive der i betydeligt tal. Som enkeltpersoner, som organisation og som nation skal vi råbe vagt i gevær, når kristne forfølges. Vi skal bakke op om dialog og konfliktløsning.

Og så skal vi som danske menigheder være i følgeskab med de klemte menigheder i Mellemøsten gennem forbøn, økonomisk støtte og kontakt – de kristne i Mellemøsten er ikke og må ikke føle sig glemt.

Derfor inviterer Danmission danske sogne og provstier til at til at få venskabsmenigheder i Mellemøsten.

I min kronik i Kristeligt Dagblad stiller jeg spørgsmålet: Bliver de kristne i Mellemøsten forfulgt på grund af deres tro? Det kan man ikke svare generelt på. Der er mange lande i regionen, og situationen er forskellig fra land til land. Skal man forstå de kristnes situation i Mellemøsten og kunne støtte dem mest effektivt, skal man forstå baggrunden – både set i det lange historiske perspektiv og i den aktuelle politiske sammenhæng.

Klik her og gå direkte til kronikken i Kristeligt Dagblad

Sådan får din menighed en egyptisk venskabsmenighed – klik her og læs mere

Støt her!

Klik og støt genopbygningen