Resultat: Træer hjælper klima i Madagaskar

Resultat: Træer hjælper klima i Madagaskar

Siden 2009 har Danmission støttet et træplantings- og klimaprojekt, der bærer frugt og gavner klima, kirke og lokalbefolkning i Madagaskar.

Klimaforandringer og traditionelle vaner i husholdningen, der er med til at skade miljøet, skaber store miljømæssige udfordringer i Madagaskar. Der bruges trækul ved madlavning, mange træer fældes til snedkerarbejde, der er ofte skovbrande og jorden bliver gradvist forringet.
I samarbejde med Danmissions partner – Den Lutherske Kirke i Madagaskar og koordinationskontoret BMS/FAFI – har Danmission siden december 2009 støttet klimaprojektet Climate Change Project, hvor hovedformålet er at plante appelsin – og kamfertræer i stifterne Fianarantsoa, Fandriana og Antananarivo.Træplantningen er med til at mindske CO2-udslippet i atmosfæren og dermed forbedre miljøet. Ved slutningen af oktober 2012 var der samlet set blevet plantet 16.510 træer i de tre stifter.
Projektet styrker samtidig bønderne og kirkerne økonomisk via salg af kamferblade. Indtjeningen bruges til drift og vedligeholdelse af kirkerne, og træplantningsprojektet fungerer således som en social aktivitet, der har medført et stærkere sammenhold i lokalsamfundene og i menighederne. De involverede er blevet mere opmærksomme på klimaforandringerne og kender nu mere til konsekvenserne af træfældning og vigtigheden i at beskytte miljøet.
Projektet fokuserer også på at oplyse den brede befolkning om klimaforandringer og Madagaskars miljøproblematikker. Og budskabet er nået ud over kanten. To tv-udsendelser er blevet sendt på nationalt tv for at vise projektets udvikling og rækkevidde.