RESULTAT: Børns rettigheder styrkes i Egypten

RESULTAT: Børns rettigheder styrkes i Egypten

I samarbejde med partnerorganisationen CEOSS arbejder Danmission for at forbedre børns vilkår i Egypten. Projektet ”Children at Risk” fokuserer på skolegang og sundhed og målgruppen er børnearbejdere, handicappede børn og gadebørn.

“Children at Risk” arbejder for at styrke offentlige organisationer ved at henvende sig direkte til børnene og deres familier og dermed bruge de ressourcer, som findes der. Projektet når ud til målgruppen gennem børnekomiteer, der består af udsatte børn og deres familiemedlemmer. Komiteerne laver fortalervirksomhed med henblik på at styrke børns ret til uddannelse og bedre adgang til sundhed.
Projektet afholder også forskellige workshops, der både henvender sig til børn og deres forældre. Temaerne er børnearbejderes rettigheder og hvordan man kan forbedre handikappede børns vilkår.
For at sætte fokus på problematikkerne omkring børns rettigheder i medierne holdes der workshops for journalister fra egyptiske aviser og tv-stationer. På den måde fokuserer projektet både på dem, der er direkte berørt af de manglende rettigheder, og samtidig skabes der opmærksomhed blandt den brede befolkning gennem nyhedsindslag og artikler.

Kilder:
Quarterly Progress Report, Jul-Sep, 2013
Proposal on “Improvingthe Quality of Life of Children at Risk and their Families in the Poor Areas”