RESULTAT: Konfliktløsning for 13.000 mennesker i Cambodja

RESULTAT: Konfliktløsning for 13.000 mennesker i Cambodja

I Cambodja arbejder Danmissions partner, Peace Bridge Organization (PBO), med at bygge broer mellem folk i konflikt, give dem redskaber til konfliktløsning og hjælpe dem værdsætte og anerkende hinanden. Behovet er stort i Cambodja, som gennem århundreder har været præget af væbnede konflikter og undertrykkende regimer.

Flere end 13.000 mennesker i Cambodjas lokalsamfund får gavn af projekt ‘Peace Builders’. Her undervises mænd og kvinder, de såkaldte ’peace builders’, i konflikthåndtering og fredsskabelse. Efterfølgende bruger de redskaberne i deres lokalsamfund og i de organisationer, hvor de arbejder. Peace Builders fra tre regioner har har modtaget undervisning på to-dages kurser. Bagefter er de blevet uddannet gennem programmet KASH (Knowledge, Attitude, Skills and Habits), der bl.a. indeholder emnerne konfliktløsning og forsoning i familier og lokalsamfund.

Kilde:
Six Monthly Report July – Dec 2012
PROPOSAL for Danida program 2012 – 2013 – FINAL