RESULTAT: En bedre skole til Tanzania

RESULTAT: En bedre skole til Tanzania

I Tanzania er der ingen offentlige instanser, der holder øje med, om børnene kommer i skole - ansvaret påhviler hver enkelt familie. Undersøgelser viser, at antallet af studerende er steget de senere år, men kvaliteten af undervisningen er samtidig faldet. Der er stor forskel på de offentlige og private skoler, og det gør skellet mellem rig og fattig endnu større.

I samarbejde med partneren Den Evangelisk Lutherske Kirke i Tanzania (ELCT) støtter Danmission projektet Educational Governance, der arbejder for at styrke uddannelsessystemet i regionerne Mwanza og Shinyanga. Der er nedsat to Private Public Partnership-teams, som består af folk fra det private og offentlige uddannelsessystem og fra myndighederne. De arbejder for at forbedre skolesystemet og for at holde myndighederne ansvarlige for, at pengene til uddannelse gavner de rigtige steder.
Projektet har bl.a. afholdt tre seminarer for ti skoler om retten til uddannelse. Der er også blevet afholdt et seminar om skoleledelse, hvor læringsmetoder, materialer og fysisk afstraffelse af elever blev diskuteret ivrigt. I mindre grupper lavede deltagerne plakater med udtalelser om menneskerettigheder, der blev hængt op på de forskellige skoler for at sprede budskabet om retten til uddannelse.

Kilder:
Jan – March 2013 report without picture
EDUCATION GOVERNANC proposal final