Godt nyt fra SALT på Madagaskar!

Regeringen på Madagaskar har ønsket at alle universiteter og højere læreanstalter bliver akkrediteret, fortæller Dekanen fra SALT Dr. Lotera, under sit besøg hos Danmission i den forgangne uge.

En akkreditering er en officiel anerkendelse af at uddannelser lever op til fælles internationale standarder. Akkrediteringen får stor betydning for SALT, da den vil muliggøre nem udveksling af studerende og undervisere med udlandet i fremtiden.  Akkrediteringen vil løfte uddannelsen generelt, specielt nævner Dr. Lotera at de arbejder med aktivt at inddrage de studerende i egen læring.

Mange kirkegængere i by-kirker i Madagaskar er intellektuelle som har store forventninger til det teologiske indhold i deres præsters formidling og det er derfor vigtigt hele tiden at forbedre kvaliteten af undervisningen. Vi uddannede 700 lægmandsprædikanter sidste år og det er vigtigt at vi giver dem en god uddannelse så de kender det kristne budskab godt.

Dr. Lotera siger at uden den finansielle støtte fra Danmission ville akkrediteringen være umulig. Ligeledes nævner han det vigtige i at danske teologiundervisere og andre danskere der kan hjælpe med kapacitetsopbygning, bliver ved med at gæste SALT.

”Vi har fået utroligt meget ud af at have besøg af teologisk ekspertise fra Danmark der bl.a. har givet os et stort løft med undervisningen i de bibelske sprog. Tænk på hvor stor betydning Luthers oversættelse af biblen havde for tyskerne. Vores evne til at oversætte biblen fra græsk og hebraisk til gassisk er lige så vigtig for os.”  Dr. Lotera nævner også de mange frivillige og volontører, der har undervist i engelsk og understreger at deres indsats har været vigtig for studerendes chancer for at studere videre i udlandet. Der er stadig væk brug for gæstelærere, frivillige og volontører fra Danmark, understreger Dr. Lotera. ”Jeg håber at vores akkreditering, kan være med til at tiltrække dygtige folk fra udlandet. ”

Et besøg på SALT kan blive en givende oplevelse. Vi har meget at byde på, siger Dr. Lotera. Vi er eksperter i at vise folk, at Kristus er et sikkert værn mod onde ånder og tyranniserende overtro. Overtro er en virkelighed danskere har svært ved at se og bekæmpe. Der kan I lære meget af os. Desuden er vi rigtigt gode til at holde karismatiske personer inde i kirken og undgå, at de stifter egne kirker – Det er noget andet, der kan være spændende for en dansker at opleve og lære af.

Dr. Lotera kom til Danmark efter et studieophold i på Missionshøjskolen i Stavanger og er nu fortsat til Sverige, hvor han skal holde en forelæsning bl.a. om vækkelses bevægelser og hvordan man holder dem inden for kirken. I næste uge rejser han hjem til Madagaskar.

Danmission søger frivillige og gæstelærere til at arbejde på SALT. Der vil være en præference for teologer der kan undervise i bibelske sprog.