Børnekor synger for politisk retfærdighed i Tanzania

Danmissions partner i Tanzania, den evangelisk-lutherske kirke (ELCT), har i samarbejde med et privat universitet samlet nationen for at drøfte, hvordan fordelingen af jorden i Tanzania kan blive mere retfærdig.

På trods af en god lovgivning i Tanzania ved lokale myndigheder ikke, hvordan loven skal forvaltes, og derfor har udenlandske firmaer ret let spil med at opkøbe jord til produktion af bio-brændsel, uden at de lokale bønder får erstatning. Det kan være godt med bio-brændsel, men de, der lægger jord til, skal kompenseres ordentligt. Og folk skal have skøder på deres jord, så de selv kan vælge, om de vil sælge.

ELCT inviterede for nylig premierminister Pinda og naturressourceminister Anna Tibajiuka til en konference for at debattere med forskere, parlamentsmedlemmer, ELCT- biskopper, katolske og pinsekirke repræsentanter, muslimernes organisation BAKWATA samt en lang række NGO’er (ikke-statslige organisationer) – og så var de nordiske ambassader og det britiske konsulat der også.

Men det, der gjorde størst indtryk og var så provokerende, at det fik ministrene helt op af stolene, var et børnekor – hør dem på vedhæftede video. Børnene anklagede med kraftfulde stemmer politikerne for at sælge ud af landet, som børnene skal leve af i fremtiden: ”Hvor skal vi bo, hvis I sælger jorden?

Videoen går måske for vidt, idet jordtyveri og salg af jorden til udlændinge i Tanzania endnu ikke er et omfattende problem. Det omfattende problem er snarere at Tanzanias egen elite beriger sig. Men erfaringen fra andre lande viser, at salg til udlandet hurtigt bliver omsiggribende, så det er om allerede nu at få styr på både lovgivning og udmøntning af lovene. De tanzanianske ministre på konferencen var ganske lydhøre og inviterede intiativgruppen til ministeriet for at fremlægge konferencens anbefalinger. Så der er lagt op til et godt – og kritisk – samarbejde med regeringen om dette.

Ordet ”fortalervirksomhed” kan lugte af slipseklædte lobbyister, der taler teknokratsprog med korrupte embedsmænd. Men fortalervirksomhed, forstået som politisk arbejde for større retfærdighed, er alt for vigtigt til, at det må overlades alene til professionelle lobbyister. Derfor kan vi i Danmission være rigtig stolte over at være med til at støtte dette initiativ for jordrettigheder, og at vi har fået den danske ambassade i Tanzania med på at støtte initiativet. Vores partner, ELCT, har simpelthen været pioner inden for fortalervirksomhed i Tanzania.